• 06-06 02:00
 • WNBA常规赛
 • 纽约自由人

 • 77-84
 • 明尼苏达山猫

 • 录像/锦集

 • 06-04 07:30
 • WNBA常规赛
 • 亚特兰大梦想

 • 65-73
 • 芝加哥天空

 • 录像/锦集

 • 06-04 07:00
 • WNBA常规赛
 • 华盛顿神秘人

 • 70-74
 • 纽约自由人

 • 录像/锦集

 • 06-03 09:00
 • NBA总决赛G1
 • 勇士

 • 108-120
 • 凯尔特人

 • 录像/锦集

 • 05-30 08:30
 • NBA季后赛东部决赛G7
 • 热火

 • 96-100
 • 凯尔特人

 • 录像/锦集

 • 05-28 08:30
 • NBA季后赛东部决赛G6
 • 凯尔特人

 • 103-111
 • 热火

 • 录像/锦集

 • 05-27 09:00
 • NBA季后赛西部决赛G5
 • 勇士

 • 120-110
 • 独行侠

 • 录像/锦集

 • 05-26 08:30
 • NBA季后赛东部决赛G5
 • 热火

 • 80-93
 • 凯尔特人

 • 录像/锦集

 • 05-25 09:00
 • NBA季后赛西部决赛G4
 • 独行侠

 • 119-109
 • 勇士

 • 录像/锦集

 • 05-24 08:30
 • NBA季后赛东部决赛G4
 • 凯尔特人

 • 102-82
 • 热火

 • 录像/锦集

 • 05-23 09:00
 • NBA季后赛西部决赛G3
 • 独行侠

 • 100-109
 • 勇士

 • 录像/锦集

 • 05-22 08:30
 • NBA季后赛东部决赛G3
 • 凯尔特人

 • 103-109
 • 热火

 • 录像/锦集

 • 05-21 09:00
 • NBA季后赛西部决赛G2
 • 勇士

 • 126-117
 • 独行侠

 • 录像/锦集

 • 05-20 08:30
 • NBA季后赛东部决赛G2
 • 热火

 • 102-127
 • 凯尔特人

 • 录像/锦集

 • 05-19 09:00
 • NBA季后赛西部决赛G1
 • 勇士

 • 112-87
 • 独行侠

 • 录像/锦集

 • 05-18 08:00
 • NBA乐透抽签仪式
 • 抽签

 • 0-0
 • NBA乐透

 • 录像/锦集

 • 05-16 08:00
 • NBA季后赛西部半决赛G7
 • 太阳

 • 90-123
 • 独行侠

 • 录像/锦集

 • 05-16 03:30
 • NBA季后赛东部半决赛G7
 • 凯尔特人

 • 109-81
 • 雄鹿

 • 录像/锦集

 • 05-14 07:30
 • NBA季后赛东部半决赛G6
 • 雄鹿

 • 95-108
 • 凯尔特人

 • 录像/锦集

 • 05-13 07:00
 • NBA季后赛东部半决赛G6
 • 76人

 • 90-99
 • 热火

 • 录像/锦集

 • 05-12 09:30
 • NBA常规赛
 • 灰熊

 • 134-95
 • 勇士

 • 录像/锦集

 • 05-11 10:00
 • NBA季后赛西部半决赛G5
 • 太阳

 • 110-80
 • 独行侠

 • 录像/锦集

 • 05-11 07:30
 • NBA季后赛东部半决赛G5
 • 热火

 • 120-85
 • 76人

 • 录像/锦集

 • 05-10 10:00
 • NBA季后赛西部半决赛G4
 • 勇士

 • 101-98
 • 灰熊

 • 录像/锦集

 • 05-10 07:30
 • NBA季后赛东部半决赛G4
 • 雄鹿

 • 108-116
 • 凯尔特人

 • 录像/锦集